logo

وایکینگر

در حال بارگذاری...

وایکینگر

section-icon

اخبار

بررسی کنید دوستان خود را تا به چه بوده است!

جدیدترین اعضا

پویش

quest-open

ویژه

پذیرفته شدن در گروه خصوصی

quest-open

تلاشگر پویش

انجام همه پویش ها حداقل یک بار

quest-open

برای جامعه

ارسال بیش از 40 فعالیت در گروه

quest-open

محبوب ترین پست

دریافت بیش از بازدید 100 برای هر پست

quest-open

توانا و قوی

ارتقا داده شده به مدیر یا مسئول گروه

گروه های محبوب

گروه 2

5 عضو

گروه 3

5 عضو

گروه 4

5 عضو

گروه 5

5 عضو

گروه 1

4 عضو

نشان ها

تلاشگر پویش ها

تلاشگر پویش ها

انجام موفقیت آمیز 100% پویش ها

کاربر طلایی

کاربر طلایی

ارسال بیش از 500 پست در حساب کاربری

جوینده الماس

جوینده الماس

دستیابی به بیش از 400 الماس اعتباری

دانشمند فعال

دانشمند فعال

کمک برای تست ویژگی های شگفت انگیز جدید

قدرتمندتر از شمشیر

قدرتمندتر از شمشیر

انتشار موفق حداقل 10 پست بلاگ